Wdrożenie innowacyjnej koncepcji produkcji plyn z kamienia naturalnego

Realizacja projektu

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej koncepcji produkcji płyt z kamienia naturalnego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów.

W ramach projektu nastąpi zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w zakładzie. Polegać́ ona będzie na wdrożeniu unikalnej technologii, która w zasadniczy sposób zmieni dotychczasowe procesy obróbcze stosowane w zakładzie. Efektem tego bedą̨ udoskonalone produkty płyt kamiennych o innowacyjnych parametrach.

Całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 282 500,00 zł.