ue banner

Wprowadzamy nowe produkty do oferty

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej koncepcji produkcji płyt z kamienia naturalnego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Dzięki wdrożeniu projektu oferujemy produkty wytwarzane w Nowej Technologii (NT) charakteryzujące się m. in. mniejszym zużyciem energii elektrycznej w ich produkcji oraz mniejszą ilością wytworzonych odpadów co korzystnie przekłada się na oddziaływanie na środowisko. Oferowane płyty kamienne mają również lepsze parametry jakościowe.

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty.